Normativa i bases de participació Cursa de Pasteres de Sant Feliu de Guíxols

Construcció casolana

 • La pastera ha de ser de fabricació pròpia. Estan permesos: garrafes plàstiques, palets, porexpan, etc.
 • Les embarcacions, sense excepció, NO podran ser formades per taules de surf, barques o elements ja destinats a la navegació.
 • No podran tenir cap mena de sostre o estructura que tanqui l'habitacle, com a mesura de seguretat en cas que bolqui la barca.
 • L’estructura de la pastera ha de ser adequada, de manera que no sobresurtin elements perillosos que puguin perjudicar als espectadors i/o als propis participants.

La propulsió o tracció serà de forma animal

 • Permesos: rems, aletes, cames i braços.
 • No permesos: pedals, sistemes de tracció mecànica o energia contaminant, com motors d'explosió, interna o externa, turbo (i, molt especialment, energia nuclear).

Tripulació

 • Mínim quatre participants per equip.
 • Majors de 18 anys.
 • Menors: només si hi participen acompanyats d’una persona responsable. Recomanem que duguin armilla salvavides.
 • Caldrà especificar una persona responsable de cada equip, amb el seu nom, telèfon, e-mail i DNI a les inscripcions.

L'ordre de sortida

 • Es farà segons l'ordre d'arribada de les embarcacions a la platja de Palm Beach, el dissabte dia 6 d’agost a partir de les 16h de la tarda.
 • El tret de sortida serà a les 18h.
 • Arribada a la riera del Portalet, un cop passat l’espigó.

Guerres d’aigua i catxondeig

 • No es mulla els membres de la organització, ni seguretat o socors.
 • No es mulla els equips de vídeo/fotografia.
 • No es mulla la canalla ni la gent gran.
 • No es pot sortir de la barca i mullar els espectadors.
 • En cas de provocació o mala fe s’anul·len totes les normes anteriors. (Qui no vulgui pols que no vagi a l’era)

Civisme

 • Està totalment prohibit deixar escombraries a la platja durant la cursa.
 • Està total i absolutament prohibit abandonar la barca en qualsevol punt de la cursa. En cas de força major, els tripulants aniran a recollir-la de forma immediata un cop acabada la travessa. L’organització es reserva el dret de prendre mesures contra qui incompleixi aquest punt.
 • A l'acabament de la cursa, la pastera ha de ser enretirada immediatament del lloc d'arribada. S'habilitarà un contenidor al pàrquing del costat del Corsari per desfer-se de l’embarcació si algú ho desitja. És imprescindible llençar totes les parts de la pastera dins el contenidor. L’abandonament de qualsevol residu fora del lloc habilitat serà sancionat econòmicament, segons la normativa municipal.

Seguretat

 • Queda totalment prohibit realitzar maniobres que posin en perill (físic o psíquic) la integritat dels altres participants i/o embarcacions.
 • Tothom té l’obligació de socórrer i ajudar qui es trobi en perill a l’aigua, així com de no obstaculitzar la cursa.
 • Cal obeir en tot moment els membres de l’organització, així com els cossos de seguretat. L’organització es reserva el dret de restringir la participació en futures edicions als tripulants que no ho facin.
 • Està prohibit el consum d’alcohol durant la cursa.
 • Durant la cursa és recomanable l'ús d'armilla salvavides, i obligatori en el cas dels menors.

Premis

 • Entrega de premis i dels obsequis a l’escenari del Passeig a les 21.30h, abans dels concerts.
 • Obsequi de record per als primers 200 participants.
 • Premi al primer classificat (que compleixi amb tots els requisits de la normativa)
 • Premi a la millor pastera (estructura, disseny, flotabilitat, etc)
 • Premi a la originalitat
 • Premis sorpresa

IMPORTANT

 • L'incompliment de qualsevol dels punt anteriors pot implicar ser desclassificat i no optar a premi.
 • L’organització es reserva el dret a restringir la participació en futures edicions dels tripulants que no ho facin.
 • L’organització no es fa responsable dels incidents i danys provocats per l’incompliment d’aquest reglament.
 • L’organització no es fa responsable dels danys causats i/o rebuts per part de participants no inscrits i es reserva el dret de prendre mesures de tota mena per rescabalar els perjudicis que aquests puguin ocasionar.
 • L’organització no es fa responsable dels objectes perduts.
 • L’organització es reserva el dret de fer qualsevol canvi que cregui oportú.
 • Els participants es faran responsables dels danys que puguin causar a d’altres, a ells mateixos o a terceres persones, físiques o jurídiques. La organització queda exclosa de qualsevol responsabilitat derivada d’aquests fets.

La inscripció a la Cursa de Pasteres 2016 implica acceptar aquestes bases de participació i les condicions de seguretat.

Pròxims Concerts

Sense events